Vyjadřovací portál Žádost o vyjádření

Informace pro vyjádření

Vážený žadateli,

   nacházíte se na portálu společnosti ČEVAK a.s., který Vám umožní zadávání žádostí pro vyjádření k existenci sítí, k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k záměru změny velikosti vodoměru, k likvidaci odpadních vod a k ostatním investičním záměrům.

   Stanovisko společnosti Vám bude zasláno elektronickou formou. V případě, že DŮVOD ŽÁDOSTI je "zákres sítí" a u ZÁMĚR STAVBY je zvolena položka "nezadáno, bez záměru napojení na vodohospodářské sítě nebo se záměrem napojení domu na vodohospodářské sítě", bude možné systémem zpracovat stanovisko automaticky a odeslat Vám obratem kompletní vyjádření. Součástí tohoto druhu žádosti musí být také polygon zakresleného území v kroku "zájmové území" ve vybraném kat. území, jehož velikost nesmí přesáhnout okraje zobrazení mapy viditelné v grafickém měřítku 20m. Lhůta pro poskytnutí vyjádření je 30 dnů dle §161 zák. č. 183/2006 Sb. Generované trasy sítí v mapových podkladech ve správě ČEVAK a.s. jsou pouze informativní. Před započetím projektových či stavebních prací je nutno na místě provést vytyčení přesné polohy sítí provozovaných ČEVAK a.s. K vytyčení polohy sítí je nutno kontaktovat pracovníka, který je ve vyjádření uveden a na základě objednávky na místě sítě vytyčí.

   Pokud využíváte vyjadřovací portál opakovaně, je vhodné využít možnosti registrování uživatele. Pod vedeným účtem lze mít předvyplněné údaje žadatele a evidovat přehled podaných žádostí. Nadstavbou registrace je možnost zadávání zájmového území do mapy, kde je zobrazeno vedení vodohospodářských sítí. Zobrazovat průběh sítí registrovanému zákazníkovi je možné po zaslání žádosti na adresu vyjadreni@cevak.cz, kde součástí žádosti musí být jméno, příjmení, přihlašovací jméno a zaměření společnosti.

   Formulář obsahuje 5 po sobě jdoucích stran. Vždy je zvýrazněna aktuálně používaná strana. Pro přecházení mezi jednotlivými stranami slouží tlačítko "Následující krok", popř. "Krok zpět". V každém kroku je možno použít nápovědy „?“. Vyjadřovací portál umožňuje zadání žádostí i na mobilních zařízeních (chytré telefony, tablety). Podporované prohlížeče: Internet Explorer (10 a vyšší), Google Chrome a Mozilla Firefox, Edge.

   Provozovatel portálu upozorňuje uživatele, že není dovoleno vkládat prostřednictvím tohoto portálu přílohy, které odporují svým obsahem zákonu nebo byly získány v rozporu s ním. Provozovatel portálu nenese odpovědnost za obsah příloh ani jejich právní původ. Provozovatel portálu je oprávněn odstranit přílohy v případě, že se obsahově nevztahují k žádosti podané prostřednictvím tohoto portálu.

Zvolte jazyk

Česky Slovenský English